0(212) 415 82 32       info@ksiad.com
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ EK SÜRE

Ticaret Bakanlığınca, dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvurularında düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığının "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (İhracat: 2019/1)", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğdeki bu değişiklikten önce düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş dahilde işleme izin belgelerine ya da dahilde işleme izinlerine, 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge ya da iznin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.