0(212) 415 82 32       info@ksiad.com
IFF TOPLANTISI 09 . 10. 2013

Londra’da düzenlenen toplantıya Derneğimiz adına Başkan Sayın Metin ARKAN ve IFF delegesi Sayın Kadir KILIÇ katılmıştır.