0(212) 415 82 32       info@ksiad.com
IFF TOPLANTISI - 07 . 02 . 2015

Kopenhag’da düzenlenen  toplantıya Derneğimiz adına Başkan Sayın Metin ARKAN ve IFF delegesi Sayın Kadir KILIÇ katılmıştır.