0(212) 415 82 32       info@ksiad.com
IDMIB DEZDEM SEMİNERİ

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve bakalnlıklarca yürütülen “ Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu Ve İstihdan Edilebirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında “ Dezavantajlı Kişilerin Deri Ve Deri Ürünleri Sektöründe Mesleki Eğitim Yoluyla Topluma Entegrasyonu Projesi” 10 Mayıs tarihinde gerçekleşmiş olup, derneğimiz adına Başkan Ayfer Gümrük katılmışlardır.